Kontakt Kľúčová služba KEYmax Bratislava

BOND - Zámková technika, OC Výkrik

Adresa predajne:               

BOND - Zámková technika, Dostojevského 3313/12 - OD "Výkrik", 058 01 Poprad

                            

Pondelok - Piatok : 8.00 - 17.00 hod.                                        

Predajňa mobil: 0915 325 602
Predajňa tel.:    052/789 5441, 2
Technik mobil:   0905 327 722
Email: bondkluce@gmail.com

 

 

 

Fakturačná adresa:

KEYmax s.r.o. Námestie Majstra Pavla 14, 05401 Levoča
Ičo : 47630990, Ič DPH: SK1074673281
Bank. spoj. : SK20 1100 0000 0029 2090 6242
Martin Hrašč, 0908633537, hrasc@keymax.sk
Poštová adresa:
KEYmax s.r.o.
Uloža 102, 05371 Vyšné Repaše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  

         Mapa

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Vchod Bond

 

Platba kartou klucova sluzba KEYmax

           

Rýchly kontakt

Prihlásenie